ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HECZNAROWICACH 

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Hecznarowicach,

Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

serdecznie zapraszają

mieszkańców

na uroczyste obchody Święta Niepodległości,

które rozpoczną się 9 listopada o godzinie 17.30

w Sali Domu Ludowego.

Po programie artystycznym nastąpi przemarsz do szkoły i poświęcenie pamiątkowego kamienia

„POLEGLI NA POLU CHWAŁY- BOHATEROWIE BITWY O MONTE CASSINO”

Rok Żołnierzy Tułaczy

kolazchucher2