ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HECZNAROWICACH 

ogłoszenie

INFORMACJA DLA RODZICÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z zarządzeniem nr 10/14 z dnia 27 lutego 2014r. Burmistrza Wilamowic w sprawie określenia zasad postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie gminy Wilamowice w roku szkolnym 2014/15

W dniu 07.04. 2014 lista dzieci zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynkach szkoły i przedszkola.

Od 08 do 17.04 oczekujemy potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia do naszego przedszkola ( druki do pobrania w przedszkolu).

szkolaboisko2 lekki